Küçük Moleküller

Kimyasal ilaçlar küçük molekülleri içeren ilaçlardır.

CT Pharma Research  bu kategorideki ürünlerin eşdeğerlerinin geliştirme çalışmalarını güncel regülasyonlara uygun olarak gerçekleştirmektedir. Eşdeğer ilaç geliştirme çalışmaları için geçerli bir çalışma metodolojisi uygulanmaktadır. Bu metodoloji sırası ile aşağıdaki aşamaları içerir;

· Formülasyon Geliştirme
· Analitik Metod Geliştirme
· Stabilite
· Scale Up ve Teknoloji Transferi
· CTD Dosya (Modül 3)

Farmasötik teknoloji bir etkin maddenin teropötik olarak etkin olduğu dozda hasta tarafından alınmasını sağlamak üzere etkin maddenin fizikokimyasal özelliklerine göre en uygun dozaj formunun geliştirilmesi ve bu dozaj formunun kalite kontrol ve kalite güvence aşamalarınıda dikkate alarak üretilmesi için gereken adımları inceleyen bir eczacılık bilimidir.

CT Pharma Research katı, sıvı, yarı katı ve parenteral dozaj formlarında eşdeğer ilaç geliştirme yapmaktadır, 23 ten fazla müşteri için 200 den fazla ilaç Ar-Ge projesi gerçekleştirmiştir.

CT Pharma Research  kendisi için geliştirdiği tablet katı dozaj formundaki eşdeğer ilaç Ar-Ge projesini TÜBİTAK Teydep 1507 kapsamında başarı ile tamamlamıştır.