Kalite Politikamız

CT Pharma Research  kuruluşundan bu yana bilimsel çalışmaları referans alarak sürdürülebilir projeler içerisinde yer almış ve geleceği düşünmekten vazgeçmeyerek hep bir adım daha ileriyi hedeflemiş ve başarma arzusu ile bu hedeflerine ulaşmıştır. Ulaşmış olduğu her bir başarı yeni bir hedefe ulaşmak için motivasyon noktası olmuştur. Kuruluşumuzda uygulanan Kalite Yönetim Sistemi prensipleri müşteri odaklılık, liderlik, personelin bağlılığı, çalışan memnuniyetinin sağlanması, proses yaklaşımı, iyileştirme, kanıt esaslı karar alma ve ilişki yönetimini içerir.

• Kalite yönetim sistemimizin temelini, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardında belirlenen şartlar oluşturur. Kuruluşumuzun çalışanları ve kuruluşumuz ile dolaylı veya doğrudan ilgili tüm organizasyon birimleri; bu suretle etkinliklerini, kuruluşumuzun kalite politikasına uygun olarak yerine getirmekle mükelleftir.

• Kuruşulumuzda gerçekleştirilen analizlerde TS EN ISO / IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardına uyulur.

• Hatasız profesyonel çalışma sağlanır.

• Müşteriye verilen hizmetin (ürün geliştirilmesi hizmeti, deney hizmeti, ürün üretimi) kalitesi müşteri şartlarını ve yasal şartları sağlar. Analizler her zaman belirtilen metotlara ve müşteri şartlarına uygun yapılır.

• Analiz çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personeli kalite dokümantasyonunu bilir, politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygular.

• Kalite yönetim sistemimiz sürekli iyileştirilir.

• Çalışan kalitesi artılır ve bağlılık sağlanır.

• Çevre ve çalışan sağlığına önem verilir, iş güvenliği gözetilerek tüm kişisel koruyucu önlemler alınır ve atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde imhası sağlanır.

Kuruluşumuz tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, gizlilik ve şikayetlerin çözümlenmesi prensiplerini ilke edinmiştir. Kalite politikamız şirket değerlerimizi tüm iş süreçlerimizde referans almaya dayanmaktadır.

 

Bilimsellik

• Görev, yetki ve sorumluluk alanımız doğrultusunda bilimsel gelişmeleri yakından takip edip, bu gelişmelere hızlı adapte olarak sektörümüzün öncü kuruluşu olmak,

• Güncel standartlara uygun cihaz ve metotlarla çalışmak,

 

Sürdürülebilirlik

• GMP kuralları, TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına uyarak, Kalite Yönetim sistemimizin şartlarını tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamak,

• Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek, müşteri ve çalışanlarımızı memnun edecek kaliteyi yakalamak,

 

Sorumluluk

• Sorumluluk alanlarımız içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm görevlerimizde “hesap verme sorumluluğu” ile hareket etmek,

• Yetki ve sorumluluğun bir bütün olduğu fikrini tüm iş süreçlerine yansıtmak,

 

Tecrübe

• Deney çalışmalarında görev alan bütün personelin yetkinliğini geliştirerek firmamız kalite sistemini sürekli iyileştirme bilinciyle politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygulamalarını sağlamak,

 

Başarma arzusu

• Yürütmekte olduğumuz bütün araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yasal mevzuat hükümlerine, kalite yönetim sitemi gerekliliklerine, ulusal/uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun olarak tarafsızlık, güvenilirlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmektir.

 

CT Pharma Research  kalite politikası yapmakta olduğumuz tüm faaliyetlerde ve kuruluşumuzun tüm birimlerinde sürekli olarak uygulanmaktadır.